Přejít k hlavnímu obsahu
Kontakt+420 725 590 606

V rámci projektové přípravy a realizace společnost zajišťuje rozsah v níže uvedených oborech:

Ikonka

Chlazení a instalace
technologií

V oboru chlazení nabízíme projektování a instalaci systémů chlazení vodních a freonových. Zdroje chladu aplikujeme dle nejnovějších poznatků, kde je výrazný trend na zvyšování účinnosti chladících zařízení (tzv. chladícího faktoru ) a využití volného chlazení bez nároku na práci kompresoru při vhodných venkovních podmínkách ( tzv. freecooling ).

V případě instalace chlazení pro komerční výstavbu a bytové účely se podílíme na návrhu objektu, kde volba skladby fasády budovy má zásadní vliv na velikost chladícího výkonu. Velikost chladícího výkonu je přímo úměrná velikosti provozních nákladů. Při instalaci technologického chlazení jako jsou datacentra nebo chlazení výrobních strojů, navrhujeme chladící systémy na požadované parametry dle zadání od technologie.